Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Stomatoloji Klinikası

Tel: (+99412) 449 82 55, E-mail: info@amustom.az

Klinikanın strukturu

Klinikanın strukturuna Terapevtik Stomatologiya, Ortodpedik Stomatologiya, Uşaq Stomatologiyası və Stomatologiya (müalicə profilaktika və digər fakültələr üçün) kafedraları, Üz-çənə cərrahiyyəsi, Terapevtik və Ortopedik Stomatologiya şöbələri, LOR, rentgenoloji və fizioterapiya kabinetləri və Texniki laboratoriya daxildir.