Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Stomatoloji Klinikası

Tel: (+99412) 449 82 55, E-mail: info@amustom.az

Uğurlu müalicə işləri

Dişlərin boyun nahiyyəsinin estetik restavrasiyası

Müalicədən öncə

gallery-1
Müalicədən sonra

gallery-1