Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Stomatoloji Klinikası

Tel: (+99412) 449 82 55, E-mail: info@amustom.az

Terapevtik stomatololoji

Klinikamızda Terapevtik Stomatoloji xidmət əsasən Terapevtik Stomatologiya kafedrası və Terapiya şöbəsində göstərilir. Terapevtik Stomatologiya kafedrasının müdiri t.ü.e.d., dosent A.Ç.Paşayev Terapevtik Stomatologiya kafredrasına rəhbərlik etməklə bərabər terapevtik stomatoloji xidmətin də rəhbəri hesab olunur.


gallery-1