Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Stomatoloji Klinikası

Tel: (+99412) 449 82 55, E-mail: info@amustom.az

Ortopedik stomatoloji

Klinikamızda Ortopedik Stomatoloji xidmətin təşkili ilə əsasən Ortopedik Stomatologiya kafedrası və Ortopedik Stomatologiya şöbələri məşğul olur.