Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Stomatoloji Klinikası

Tel: (+99412) 449 82 55, E-mail: info@amustom.az

Cerrahi stomatoloji

Klinikamızda cərrahi stomatoloji xidmətin bir çox növləri pasiyentlər üçün göstərilir. Bu məqsədlə pasiyentlər klinikanın üz -çənə crrahiyyəsi şöbəsinə müraciət edə bilərlər. Prof., t.ü.e.d. Ç.R.Rəhimov cərrahiyyə şöbəsinin rəhbəridir.