Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Stomatoloji Klinikası

Tel: (+99412) 449 82 55, E-mail: info@amustom.az

Bizim əməkdaşlar

Ağa Paşayev

İxtisas:
Həkim-stomatoloq
Vəzifə:
Kafedra müdiri, dosent
Şöbə:
Terapevtik Stomatologiya kafedrası
Xarici dillər:
Rus, ingilis və Türk

Təhsil

Müddət İxtisas Adı Yer
1988-1993 Stomatologiya Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı ş.,Bakıxanov 23

Təcrübə

Müddət Vəzifə Adı Yer
1996-2002 Baş laborant ATU-nun Cərrahi stomatologiya kafedrası Bakı, Mir-Qasımov küç.1
2004-2015 Assistent ATU-nun Terapevtik stomatologiya kafedrası Bakı ş., S.Vurgun küç., məhəllə 175
2012-2013 Dosent ATU-nun Terapevtik stomatologiya kafedrası Bakı ş., S.Vurgun küç., məhəllə 175
2013-cü ildən Kafedra müdiri ATU-nun Terapevtik stomatologiya kafedrası Bakı ş., S.Vurgun küç., məhəllə 175

Təlimlər

Müddət Adı Yer
15-17.11. 2012 17 th Annual Congress of te EADPH London, UK
10-14.14.2012 5th İnternational Meeting Methodological İssues Gras, Austria
3-6.07.2013 60th ORCA Congress Liverpool, UK
September 2013 101-ST FDI Annual World Dental Congress Istanbul, Turkey

Elmi iş və məqalələr

Adı Müəllif(lər) Nəşr
Dişlərin flüorozu Paşayev A.Ç., Əliyev A.N., Qasımov R.K. Bakı (tədris-metodik vəsait)
Лечение и профилактика заболеваний пародонта с использованием Нафталанового масла Пашаев А.Ч., Абдуллаева Э.М., Алекперова Х.А. Bakı (tədris-metodik vəsait)
Лечебно-профилактические меры при заболеваний пародонта у лиц с патологией предстательной железы Кулиев М.Э., Пашаев А.Ч., Касумов Р.К. Bakı (tədris-metodik vəsait)
Применение Азербайджанского чая для профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний Мамедов Ф.Ю., Пашаев А.Ч., Мамедов З.И. Bakı (tədris-metodik vəsait)

Üzvlük

Qurum
Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyası
Yeni Azərbaycan Partiyası
Europen Assosiation of Dental Public Health
ORCA